580W Amerisolar Монокристален Соларен Панел

**Електрически характеристики при STC**

| Модел No. | AS-8M132-HC-560W | AS-8M132-HC-565W | AS-8M132-HC-570W | AS-8M132-HC-575W | AS-8M132-HC-580W | AS-8M132-HC-585W | AS-8M132-HC-590W |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| **Максимална мощност (Pmax)** | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
| **Напрежение на отворена верига (VOC)** | 50.4V | 50.6V | 50.8V | 51.0V | 51.2V | 51.4V | 51.6V |
| **Късосъединителен ток (ISC)** | 14.04A | 14.09A | 14.14A | 14.19A | 14.24A | 14.29A | 14.34A |
| **Напрежение при максимална мощност (Vmp)** | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V | 43.4V |
| **Ток при максимална мощност (Imp)** | 13.28A | 13.33A | 13.39A | 13.44A | 13.49A | 13.54A | 13.59A |
| **Ефективност на модула (%)** | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 | 22.83 |

**Стандартни тестови условия (STC): осветеност 1000W/m², температура на клетката 25°C, AM1.5. Толеранс на Pmax: ±3%; Толеранс на измерванията: ±3%**

**Електрически характеристики при NOCT**

| Модел No. | AS-8M132-HC-560W | AS-8M132-HC-565W | AS-8M132-HC-570W | AS-8M132-HC-575W | AS-8M132-HC-580W | AS-8M132-HC-585W | AS-8M132-HC-590W |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| **Максимална мощност (Pmax)** | 421W | 425W | 429W | 433W | 437W | 441W | 445W |
| **Напрежение на отворена верига (VOC)** | 47.9V | 48.1V | 48.3V | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V |
| **Късосъединителен ток (ISC)** | 11.37A | 11.41A | 11.45A | 11.49A | 11.53A | 11.57A | 11.61A |
| **Напрежение при максимална мощност (Vmp)** | 39.7V | 39.9V | 40.1V | 40.3V | 40.5V | 40.7V | 40.9V |
| **Ток при максимална мощност (Imp)** | 10.61A | 10.66A | 10.70A | 10.75A | 10.80A | 10.85A | 10.90A |

**Номинална работна температура на клетките (NOCT): осветеност 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s**

**Механични характеристики**

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| **Тип на клетките** | Монокристални N-type 182*91 мм |
| **Брой клетки** | 144 (6x24) |
| **Размери на модула** | 2279x1134x35 мм |
| **Тегло** | 27.5 кг |
| **Предно покритие** | 3.2 мм закалено стъкло с AR покритие |
| **Рамка** | Анонизиран алуминиев сплав |
| **Разпределителна кутия**| IP68, 3 диода |
| **Кабел** | 4 мм², Портрет: 300 мм, Пейзаж: 1300 мм |
| **Конектор** | MC4 или съвместим |

**Температурни характеристики**

| Характеристика | Стойност |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| **Номинална работна температура на клетките (NOCT)** | 43°C±2°C |
| **Температурен коефициент на Pmax** | -0.30%/°C |
| **Температурен коефициент на Voc** | -0.25%/°C |
| **Температурен коефициент на Isc** | 0.045%/°C |

**Максимални стойности**

| Характеристика | Стойност |
|-----------------------------|--------------------------|
| **Максимално системно напрежение** | 1000V DC/1500V DC |
| **Клас на пожароустойчивост** | Клас C |
| **Максимално серийно предпазно напрежение** | 25A |