• Начало
  • Новини
  • Европейска програма за финансиране на домакинствата 2023 г.

Европейска програма за финансиране на домакинствата 2023 г.

Европейска програма за финансиране на домакинствата 2023 г.
9 юни 2023

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

 

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

 

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева –   49 870 000 лева от Европейския съюз – NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране.

 

Процедурата се състои от два компонента – Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1  е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70%  от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по Компонент 2.

 

Повече информация за Проекта на процедура за кандидатстване, който е публикуван за обществено обсъждане до 23.01.2023г,  можете да намерите в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ ИСУН: Проект на процедура за кандидатстване

 

След тази дата се очаква обявяване на процедурата. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел “Национален план за възстановяване и устойчивост”). Формуляр за кандидатстване следва да се подаде с Квалифициран електронен подпис (КЕП) валиден към датата на кандидатстване от Кандидата или оправомощено лице.

Пакет документи, предложени за Обществено обсъждане до 23.01.2023г:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложение D Критерии и методология за оценка

Приложение А Технически изисквания

Приложение G Декларация при кандидатстване

Приложение Е Договор

Приложение F Общи условия

Приложение К Принцип за ненанасяне на значителни вреди